Dette bør Norge gjøre i FN i 2012

23.02.2012: Norge har en unik mulighet til å påvirke viktige menneskerettighetssaker i FN som medlem av FNs menneskerettighetsråd i år. Noen menneskerettighetssaker vil det være spesielt viktig å fokusere på i Norges arbeid overfor FN i 2012.

I et felles dokument som ble oversendt til utenriksministeren 13. februar 2012, fremhever det norske NGO-forum for menneskerettigheter fem temaer og fem land som Norge bør fokusere spesielt sterkt på i FN og andre internasjonale organisasjoner i 2012. De fem viktigste tema er:
  • Kastediskriminering
  • Barnas rettigheter, særlig styrking av FNs barnekomité
  • Trosfrihet etter revolusjonene i Nord-Afrika
  • Retten til mat og individuell klagemulighet overfor FN
  • Diskriminering på grunn av seksuell identitet

De 5 viktigste landene FIAN og andre organisasjoner mener at FN bør fokusere på menneskerettighetssituasjonen i:

  • Kasakhstan
  • Pakistan
  • Russland
  • Sri Lanka
  • Sudan

Allerede det neste møtet i FNs menneskerettighetsråd, som begynner om to uker, vil være en viktig anledning til å ta opp flere av disse sakene. Norge er medlem i menneskerettighetsrådet ut 2012. NGO-forum for menneskerettigheter er et samarbeidsplattform for 27 norske organisasjoner, deriblant FIAN Norge.

Anbefalinger til årets Kvinnekomisjon (CSW)

Årets møte i Kvinnekomisjonen finner sted i FNs hovedkvarter i New York fra mandag 27. februar til fredag 9. mars 2012. Hovedtema for CSW er “The empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, development and current challenges”. Det vil også være en gjennomgang av sluttdokumentet (agreed conclusions) fra Kvinnekommisjonen i 2008 om “Financing for gender equality and the empowerment of women”.

Fokus for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) har utarbeidet innspill sammen med FIAN og andre norske organisasjoner til myndighetene foran CSW.

Last ned anbefalingene på norsk eller engelsk.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.