Et lite, men viktig steg mot eierskap til egen jord for Guarani-folket i Brasil

Av Julie Nåvik Hval, FIAN Norge

Etter mange års kamp har nå første rapport som omtaler Guarani –Kaiowafolkets rettigheter til egen jord, blitt utgitt. Rapporten er den første av totalt seks rapporter som er skrevet om landområdene til den utsatte indianerstammen i Brasil.

This displaced group of Guarani Indians lives in a makeshift camp along the road in Mato Grosso do Sul, Brazil. (Photograph ©2001 nagillum.)
Photograph ©2001 nagillum

18.01.2012: Guarani-folket har vært utsatt for undertrykking og voldeligheter over lengre tid, og i et forsøk på å kompensere for dette satte Den nasjonale indianerstiftelsen (FUNAI) og De føderale påtalemyndighetene (MPF) ned seks arbeidsgrupper i et forsøk på å identifisere Guarani-folkets tradisjonelle landområder. Arbeidet var ferdig i 2009, men etter to og et halvt år er dette den første rapporten som er blitt publisert. En ferdigstillelse og implementering i de føderale myndighetene vil bety en garanti for Guarani-folkets rett til tilstrekkelig mat, å kunne leve i tråd med sin kultur og sine tradisjoner, og en rettmessig tilgang til den jorda de tradisjonelt har bodd på. Området ligger i urbefolkningsområdet Panambi i Mato Grasso do Sul.

I november ble blant annet deres høvding og leder Nisio Gomes skutt mens landbyen så på, og drapet anses å være i direkte sammenheng med Guarani-folkets kamp for tilgang til forfedrenes og deres egne landområder. Gjennom sju års brudd på menneskerettighetene med utestengelse fra deres områder og livsgrunnlag har det resultert i alvorlig underernæring og død. Denne rapporten er dermed et viktig steg videre mot å sikre tilgang til områdene de tidligere har bodd på.

Brasil har forpliktet seg til å til å beskytte og respektere menneskerettighetene og retten til blant annet mat, vann og urfolks rettigheter gjennom å ha sluttet seg til FNs internasjonale menneskerettighetskonvensjon, den amerikanske menneskerettighetskonvensjonen, San Salvador-protokollen og ILO-konvensjonen 169.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.