Nyhetsarkiv

FN gransker kvinners rettigheter

16.08.2011: Med offentliggjøringen av sine konkluderende merknader til Nepal, ber FNs komité for avskaffelse av diskriminering mot kvinner (CEDAW) om en bedre gjennomføring av kvinners rettigheter i landet. Komiteen som regelmessig gransker statlige rapporter og påpeker hull og svikt i gjennomføringen av internasjonale forpliktelser, har for første gang referert direkte til rett til tilstrekkelig mat i sine merknader. Les FIAN Internationals pressemelding her.

Les nye Right to food quarterly

12.08.2011: FIANs kvartalsvise tidsskrift om retten til mat, Right to Food Quarterly, er ute med nr. 1/2011. Her slår FN eit slag for økologisk landbruk i kampen mot svolt, vi ser på strategiar mot forfølging av menneskerettsforkjemparar, korleis transnasjonale selskap kan regulerast, jordran og retten til mat i Tyskland. Les meir om desse og andre dagsaktuelle tema for retten til mat på FIAN International sine sider.

Svoltkatastrofe: Den internasjonale innsatsen på Afrikas horn må trappast opp

28.07.2011: Fleire enn 11 millionar menneske treng naudhjelp på Afrikas horn, og den internasjonale innsatsen kjem for seint, seier Verdas matvareprogram (WFP). FNs ekspertar på Somalia og på matspørsmål ber om at hjelpen blir trapa kraftig opp i det som er det verste katastrofen på over ti år. Redd Barna oppfordrar G20-landa til å gje meir pengar, og Flyktningehjelpen startar innsamlingsaksjon i Noreg og ber det internasjonale samfunnet om 56 millionar kroner for å hjelpa svoltråka i Somalia.

Olivier De Schutter | United Nations Special Rapporteur on the Right to Food
Olivier De Schutter

Sats på verdens småbrukere for å bekjempe den økende sulten!

27.06.2011: G20-landene møttes 22 -23. juni, og FNs spesialrrapportør for retten til mat, De Schutter oppfordret i en artikkel i le Monde til en ny internasjonal landbrukspolitikk, skriver Ole-Jacob Christensen, Internasjonalt utvalg i Norsk Bonde og Småbrukarlag. Les mer her.

Honduras – Bajo Aguán: Internasjonalt nettverk fordømmer drap og menneskerettighetsbrudd

24.06.2011: Sivilsamfunnsorganisasjoner står sammen mot gjentakende vold, forfølgelse og drap på småbrukere i Honduras. I etterkant av besøket fra en internasjonal etterforskningsdelegasjon i februar 2011 er det på det rene at trusler, bortføring, forsvinning og drap fortsetter uten noen form for lovforfølgelse. Det er fremdeles ingen rettferdig løsning på jordbrukskonflikten i sikte. Les mer på FIAN Internationals sider.

Høringsinnspill til stortingsmelding om utvikling og miljø

8.06.2011: FIAN har i dag framført høringsinnspill for utenrikskomiteen om stortingsmeldingen om miljø og utvikling,  St.m. 14 Mot en grønnere utvikling. FIAN skulle ønske at meldigen i større grad belyste hvordan både retten til mat og retten til vann brytes og hvordan den kan kreves. Les hele høringsinnspillet vårt.

FIAN Internationals årsmelding 2010 er ute

25.05.2011: Trass i bølgjene frå den globale finanskrisa var 2010 eit godt år for FIAN internasjonalt. Nye FIAN-avdelingar er under oppstart og FIAN spelar ein sentral rolle i å koordinera sivilt samfunn rundt FN-prosessar mot den globale matkrisa. I 2011 er FIAN 25 år. Les meir.

Oljefondet ut av Goldcorp

12.05.2011: FIAN og 35 andre organisasjoner ber de svenske og norske pensjonsfondene om å trekke seg ut av Goldcorp Inc på deres generalforsamling 18. mai. FIAN har sendt brev og ber Norges Bank Investment Management (NBIM) støtte aksjonærenes resolusjonsforslag om å midlertidig stanse driften av Marlin-gruven i Guatemala. Bakgrunnen for forslaget er at et helt år er gått siden den Inter-Amerikanske Menneskerettighetskommisjonen anbefalte midlertidig stans av gruven på grunn av fare for brudd på menneskerettigheter.

Fair Flowers for Human Rights, Support Decent Working Conditions for Flower Farm Workers

Anstendig lønn til blomsterarbeidere

I anledning 1. mai 2011 har FIANs søsterorganisasjoner i Europa stilt seg bak et opprop til EU og alle EU-land med krav om opprinnelsesmerking, testing av giftrester, rettferdige offentlege innkjøp og ratifisering av ILO-konvensjon 110 om plantasjearbeidere. Skriv under opppropet. Les mer om kampanjen.

FNs spesialrapportør for retten til mat får tre nye år

04.05.2011: Professor Olivier De Schutter fikk fornyet mandatet sitt av FNs menneskerettighetsråd. Hvilke konklusjoner trekker han etter sin første periode? Og hva vil være prioriteringene hans de neste årene? Les hans appell til menneskerettighetsaktivister verden over.

FN blir pressa til å ofra menneskerettar for å nå kabonmål

20.04.2011: Styret i FNs grønne utviklingsmekanisme (CDM) har så langt ikkje gjort nok for å hindra brot på menneskerettar i prosjekt for å binda karbon i Honduras. Miljø- og menneskerettsgrupper protesterer no mot prosjekta som avventar godkjenning, og krev at dei ikkje blir finansiert av CDM. Les heile pressemelding på FIAN International sine sider.

FIAN krever handelsreguleringer for såfrø som respekterer retten til mat

15.04.2011: På den internasjonale dagen for småbønders kamp, 17. april, står FIAN sammen med millioner av bønder og krever at EU respekterer bøndenes rett til tilstrekkelig mat når nye handelsavtaler forhandles.  Å brødfø verden og ta vare på det biologiske mangfoldet må ikke underordnes private industriselskapers interesser.  Les hele pressemelding på FIAN International sine sider.

SUKSESS: Tysk utviklingsbank held tilbake Dinant-pengar som svar på menneskerettsbrot i Bajo Aguán, Honduras

14.04.2011: Denne veka kunngjorde Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) at kontrakten med Dinant Corporation i Honduras ikkje blir vidareført etter grundig etterforsking av konfliktane i Bajo Aguán. Eigar av Dinant, Miguel Facussé, seier storleiken på lånet er på 120 millionar norske kroner. FIAN presenterte ein rapport 18. mars i år som dokumenterer grove brot på menneskerettane og bruk av private, væpna styrker.

Anbefalinger for Norges FN-deltakelse i 2011

10.04.2011: Sammen med andre norske rettighetsorganisasjoner deltar FIAN hvert år i utformingen av anbefalinger til norske myndigheter om menneskerettighetsspørsmål i FN. Anbefalingene for 2011 prioriterer fem land og fem tema, inkludert kastediskriminering, barns rettigheter og retten til vann og sanitær. Les anbefalingene hos Den norske Helsingforskomité.

Europeiske organisasjonar ber EU reagera mot tvangsflytting i Guatemala

31.03.2011: Europeiske nettverk og internasjonale organisasjonar ber EU om å reagera mot tvangsflytting som har skjedd i fleire lokalsamfunn i Miralvalle, Parana, Bella Flor, Quinch (Tres Estrellas på spansk), i Valle del Polochic, Panzós, Alta Verapaz. Les heile brevet til EU her.

Internasjonal konferanse om jordran

31.03.2011: FIAN Norges Kristin Kjæret deltar på en internasjonal konferanse om jordran (land grabbing) ved University of Sussex 6.-8. april 2011. Kjæret sier at utenlandske oppkjøp av store jordområdet har fordrevet lokalbefolkningen – uten noen form for kompensasjon. Hun oppfordrer statene til å stanse disse store prosjektene, og heller satse på småskalalandbruk for å møte sultproblemer. Les hele intervjuet og mer om hvordan FIAN arbeider mot jordran her.

Lik rett til jord for kvinner over heile verda!

8.03.2011: I anledning den internasjonale kvinnedagen krev FIAN lik rett til å eiga jord for kvinner over heile verda. Å ha tilgang til og kontroll over jord er åleine den viktigaste måten menn og kvinner på bygdene kan sikra seg retten til mat. Kampen som ei rørsle av 200 kvinner i Honduras kalla 10-juni-rørsla fører viser dette tydeleg. Les heile saken på FIAN sine internasjonale sider.

Honduras: International delegasjon dokumenterer alvorlege åtak på menneskerettar i Bajo Aguán

7. mars 2011: Ein internasjonal delegasjon av etterforskarar frå seks ulike nettverk og internasjonale organisasjonar har studert menneskerettssituasjonen i Bajo Aguán-regionen i Honduras. Basert på funn under etterforskinga har det internasjonale delegasjonen avdekka ei alvorleg menneskerettsleg krise. Les rapporten på FIAN International sine sider.

Kort rapport frå World Social Forum

27. februar 2011: Land grabbing – eller jordran – var utan tvil eit av emna som mobiliserte flest på på Verdas sosiale forum i Dakar i Senegal 5.-11. februar. Kva må til for å stogga den negative utviklinga? Les rapporten på FIAN International sine sider.

Utsetter krav om økt omsetning av biodrivstoff

14.02.11: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anbefaler at kravet om økt omsetning av biodrivstoff legges på vent. Usikkerheten om klimagevinsten er for stor, mener Klif. Les hele saken.

FIAN kritisk til Utenriksdepartementet

14.02.11: Amnesty Norge og FIAN har på vegne av 12 norske organisasjoner protestert mot måten Norge har håndtert prosessen med å få på plass en utredning om implikasjoner for Norge ved en tilslutning til tillleggsprotokollen til konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Du kan se hele brevet her.

India sikrer seg store landområder i Etiopia

1. februar 2011: KAMP OM JORD. Etiopia har invitert indiske selskap til å ta i bruk store landområder i Etiopia til kommersiell matproduksjon i følge en pressemelding fra indiske myndigheter. Chadha Agro Plc, et av Indias største landbruksselskaper har nylig fått tilgang jord, og konfliktene mellom tilhengere og motstandere av langtidsutleie av jord i Etiopia, tilspisser seg, i følge Ethiopian Reporter.

Nepal under lupa i dag

25. januar 2011: I dag blir menneskerettssituasjonen i Nepal gjennomgått for første gong i FNs Universal Periodic Review-mekanisme (UPR). I eit innlegg frå FIAN til arbeidsgruppa i UPR har vi dokumentert ei rekke brot på menneskerettane. FIAN krev at Nepal aukar innsatsen og brukar alle tilgjengelege midlar for å innfri retten til å kunna brødfø seg sjølv og avskaffa svolt. Les heile pressemeldinga frå FIAN International her. Les FIANs 5 siders rapport som ble overlevert FN her.

Korleis kan vi brødfø alle og samtidig redde jorda?

FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier de Schutter

21. januar 2011: For små investeringar i landbruk og handel med mat har fanga mange land i ein ond sirkel med låg produktivitet og sårbarheit for prisendringar, seier FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier de Schutter. Han ber investorar om å slutte med å subsidiere kunstgjødsel og frø – som han kallar private goder, og heller investere i offentlege goder som betre infrastruktur, betre lokale marknader, tilgang til kreditt og lagerkapasitet. Mykje av dette må bønder sjølv organisere, seier de Schutter i eit intervju med den engelske avisa The Guardian.

Tunisia: Desperasjon over matmangel har ført til opprør

17. januar 2011: Desperasjon over å ikkje kunne brødfø seg sjølv har ført til ufatteleg raske endringar i Tunisia. I følgje FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, nådde matprisane ny rekord i desember. For dei fleste europearar og USAnarar er prisaukene berre ein ulempe. Men for dei fleste i verda fører til og med små prisstigingar til at livsgrunnlaget deira er truga. Sjå video frå mat-opptøyene i Tunisia. Filmen eignar seg ikkje for born.

FNs matprogram (WFP) åtvarar også mot stadig fleire og meir desperate opprør frå menneske som ikkje lenger har råd til mat og drivstoff på grunn av aukte prisar og reduserte subsidiar. Les intervjuet med WFP-sjef Josette Sheeran her.

Ja til internasjonal klagemekanisme for retten til mat!

9. desember 2010: Bare tre land har til nå ratifisert den nylig vedtatte internasjonale klagemekanismen til ØSK-konvensjonen. 10 land må ratifisere og Norge nekter!

FIAN mener at ratifisering er et nødvendig steg for å få bukt med global sult og underernæring.

Under 60 års-markeringen av verdenserklæringen om menneskerettigheter i desember 2008 ble FNs medlemsstater enige om en tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Protokollen, som åpner for en internasjonal klagemekanisme i FN, er et stort framskritt.

En avtale er allikevel verdiløs uten støtte. Stater, deriblant Norge, må aktivt slutte seg til protokollen gjennom signering og ratifisering. Norske organisasjoner har levert et opprop til Utenriksdepartementet og krever at Norge må slutte å være en bremsekloss i FNs menneskerettighetsarbeid, og at norske myndigheter informerer om hvilke toneangivende aktører som aktivt motarbeider at Norge undertegner FN-avtale om en internasjonal klageinstans for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Les oppropet her.

Sametingspresident Egil Olli

Urfolk med nødrop til Sametinget

(NRK 1.12.2010) De har mistet matjorden sin til produksjon av bioetanol og storfekjøtt. Nå vil guaraniene i Brasil ha hjelp av samene.

Sametingspresident Egil Olli vil ta opp denne saken med det norske utenriksdepartementet i løpet av desember slik, at guarani-kaiowá folket kan få tilbake sin matjord. Les hele saken her.

Klimapolitikken trugar menneskerettane

Heidelberg, 29.11.2010. I samband med klimaforhandlingane i Cancún i Mexico 29. november til 10. desember, krev FIAN International at statane ikkje ofrar menneskerettane for å nå klimapolitiske mål.

Som ein følgje av klimatiltak under Kyotovatalen, aukar talet på konfliktar med lokale folkesetnader. Eit døme er biodrivstoff – klassifisert som fornybart – som stadig fører til tvangsforflytting av menneske. I tillegg arbeider folk under slaveliknande tilhøve på slike plantasjar.

LAND GRABBING AND NUTRITION: CHALLENGES FOR GLOBAL GOVERNANCE

Right to Food and Nutrition Watch 2010: LAND GRABBING AND NUTRITION

Right to Food and Nutrition Watch 2010.

25.11.2010: Her er årets rapport fra Right to Food and Nutrition WATCH. Tittelen er Land Grabbing and Nutrition – Challenges for Global Governance, og tar for seg effekten av landran på lokalbefolkningens helse og ernæring.  Generalsekretær i FIAN International Flavio Luiz Schieck Valente har skrevet innledningen til rapporten, som du kan lese på norsk her.

Vi håper du vil få nytte av å lese den!

Blå oktober 2010

01:10.2010: I dag mangler én av syv mennesker i verden, hele 886 millioner, tilgang til rent drikkevann og to av fem, svimlende 2,6 milliarder, tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold. Marginalisering og diskriminering, overuttak av ferskvannsressurser, forurensning og manglende investeringer på lokalt plan er blant årsakene til dagens situasjon. Samtidig øker vannknapphet i mange områder som følge av klimaendringer.

Blå oktober mener at dette kan gjøres noe med. FIAN er en av mange norske organisasjoner bak Blå oktober i Norge. Les våre krav her.

Etiopia skal leige bort jordbruksområde på storleik med Belgia

27.10. 2010: Jorda skal leigast bort til private investorar som skal dyrka ris, bomull og andre produkt med tanke på å auka utanrikshandelen, seier etiopias landbruksminister. Les heile saken hjå Bloomberg.

FNs generalforsamling åtvarar mot tap av dyrka mark

21.10.2010: Stort press på dyrka mark  – heile 300 kvadratkilometer går tapt årleg – utgjer eit trugsmål mot retten til å kunna brødfø seg sjølv for menneske busett på landsbygda, sa FNs tredjekomite.  Les meir her.

– Selvberging er veien å gå, mener FNs spesialrapportør for retten til mat

26.11.2009: – Finans- og matvarekrisen har vist hvor sårbart det er å satse på et eksportrettet landbruk alene, sier Olivier de Shutter. FNs spesialrapportør for retten til mat ser begynnelsen på en selvbergingsbølge, i følge Bistandsaktuelt.

Høringskommentar til “Innføring av nye krav for drivstoff og biodrivstoff”

2009: FIAN Norge er positive til at det nå foreligger et forslag til bærekraftskriterier for biodrivstoff i Norge. Derimot er vi svært skeptiske til at bærekraftskriteriene ikke foreslår tiltak for å hindre at mennesker blir fordrevet fra jorda si eller sikrer arbeidstakere i biodrivstoffindustriens rettigheter. Les hele uttaleslsen på klif.no.

- Meir frihandel er ikkje det vi treng for å sikre retten til mat.

10.12.2008: Det sa FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier de Schutter, i møte med frivillige organisasjonar i Genève nyleg. WTOs generaldirektør Pascal Lamy svarte med at WTO ikkje ynskjer frihandel på mat. Les Landbruk.no

Tre doktoravhandlinger om retten til mat

29.09.2008: Norad har gjennom Forskningsrådets program Utviklingsveier i Sør finansiert tre doktoravhandlinger innen temaet retten til mat. Hans Morten Haugen skriver om retten til mat og internasjonale handelsavtaler i avhandlingen Patent Rights and Human Rights: Exploring their Relationships. Ida-Eline Engh tar for seg retten til mat og hiv/aids i Uganda og Sør-Afrika i avhandlingen Developing Capacity to Realise Socio-Economic Rights. Siri Damman drøfter retten til mat og helse for urfolk i Argentina og Canada i avhandlingen Indigneous Peoples and the right to adequate food. Avhandlingene kan lastes ned fra norad.no.

Jobber for retten til mat

22.04.2008: – Det er en grunnleggende menneskerett å kunne brødfø seg selv. Denne retten brytes hver dag, men det nytter å jobbe for mat som menneske-rett, mener Kristin Kjæret, daglig leder i FIAN Norge. Les hele intervjuet i Verdensmagasinet X.

Norad om jordbruksreform og retten til mat

16.02.2008: Alle har en rett til tilstrekkeleg mat, slår Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettar frå 1967 fast. Jordreform er et middel for å sikre at denne retten kan oppfyllast, men likevel er ikkje dette innarbeidd i norsk bistandsverksemd. Innlegg i Verdensmagasinet X av Stein Terje Vikan, tidl. leder i FIAN Norge.

Hva er en menneskerettighet?

26.01.2006: – Retten til mat, slik den er beskrevet i FNs Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, kan gjøres til et effektivt våpen mot sult og fattigdom. Men rettighetene må konkretiseres og utvikles videre, og forpliktende avtaler må inngås, sier Wenche Barth Eide ved Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo. Les forskningsartikkelen i Apollon.no.

Matmakt og menneskerett

Samviten

06.10.2005:  – Hver eneste dag sulter over 800 millioner mennesker og halvparten er indere, sier Sanjay K. Rai med en bitter undertone og en sterk indisk-engelsk aksent. Onsdag 7. september arrangerte organisasjonen Food First Information and Action Network (FIAN) seminaret ”Retten til mat” – om makt og mat som menneskerett. Karin Aanes fra FIAN Norge og Sanjay K. Rai fra FIAN Uttar Pradesh snakket varmt om organisasjonen i Raftohusets lokaler. De la også frem en FIAN-rapport som dokumenterer grove menneskerettighetsbrudd og korrupsjon. Målet for seminaret var å spre kunnskap om FIAN, og forhåpentligvis rekruttere samfunnsengasjerte studenter til lokalgruppen FIAN Bergen. Les hele intervjuet i Samviten.

Jord for folk – ikke profitt!

16.10.2003: “Jord for folk – ikke profitt!” er FoodFirst Information and Action Networks (FIAN) slagord på verdens matvaredag 16. oktober 2003. Vi ønsker å fokusere på årsakene til sult og lanserer denne dagen en Global Handlingsdag. Les hele handlingsplanen her.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.