10 år med “Coffee to go” – europeiske protester på årsdagen for utkastelse i Uganda

Oslo, 19.08.2011: På dagen 10 år etter den ugandiske hærens tvangsflyttingen av flere enn 2000 mennesker til fordel for den tyske investoren Neumann Kaffee Gruppe, gjennomfører FIAN-aktivister i dag symbolske handlinger foran ugandiske ambassader i europeiske byer å for en slutt på straffefrihet, mangel på erstatning og effektivt hjelp til de berørte.

I august 2001 tvang den ugandiske hæren hundrevis av familier bort fra jorda de hadde bodd på i distriktet Mubende. Denne jorda ble deretter leid ut til Kaweri Coffee Plantation Ltd, et datterselskap av det tyske Neumann Kaffee Gruppe. Kaweri brukte denne jorda til å etablere Ugandas første store kaffeplantasje. Inntil i dag har de tvangsflytta verken blitt kompensert for det totale tapet av jord og eiendommer eller for problemene som de møtte etter utkastelse.

Martin Wolpold-Bosien, FIANs internasjonale programkoordinator

- De fleste av tvangsflytta lever fremdeles under ekstremt vanskelige forhold i utkanten av plantasjen, forteller FIANs internasjonale programkoordinator Martin Wolpold-Bosien. Jorda var deres levebrød, og dette har de mistet.

Rettsforhandlingene som de tvangsflytta startet i 2022 mot regjeringen i Uganda og Kaweri Coffee Plantation Ltd har blitt utsatt for systematiske forsinkelser. Selv arbeidet med å finne en utenomrettslig løsning i saken har blitt oversett av regjeringen i Uganda og av selskapet.

Hva har de tvangsflytta rett til?

- Som underskriver av Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er Uganda forpliktet til å respektere menneskers rett til mat etter internasjonal lov, påpeker Flavio Valente, FIAN Internationals generalsekretær. Den nåværende boligsituasjon i Mubende truer bøndenes rett til tilstrekkelig mat slik det er slått fast i konvensjonen. Den ugandiske regjeringen må gjøre opp for de voldelige utkastelsene som ble gjennomført, og kompensere de berørte. I tillegg må staten garantere alle ofrene av menneskerettighetsbrudd retten til effektivt rettergang og tilgang til rettferdighet, forklarer Valente.

Det er i dag 19. august 2011 10 år på dagen siden utkastelse skjedde. 10 år med urettferdighet – 10 år med strafferihet. FIAN krever at straffefrihet må ta slutt, og at ugandiske myndigheter og Neumann Kaffee Gruppe blir holdt ansvarlige for brudd på retten til mat.

Ytterligere informasjon:

Protesthandlinger vil finne sted foran ugandiske ambassader i Brussel og Berlin, og på NyeleniEurope Forum i Krems, Østerrike. Et protestbrev vil bli sendt av FIAN Internasjonals sekretariat til ansvarlig hoveddommer i Uganda, og vil samtidig bli overlevert til ugandiske representasjoner i Brussel, Berlin, Danmark, Genève og Wien. Ytterligere aksjoner vil skje den 20. september i Budapest.

Kontakt: Anton Pieper, +49-176-968 22 859

Se FIANs protestbrev til hoveddommer Hon Justice Yorokamu Bamwine på http://www.fian.org/news/press-releases/10-years-of-coffee-to-go/pdf

Bakgrunnsinformasjon om Mubendesaken http://www.fian.org/cases/cases2/mubende-uganda-coffee-plantation-by-neumann/pdf

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.