Kusum Tola

HASTEAKSJON!

India: Dagbruddkullgruve truer urfolk. Situasjonen ved gruvene i Kusum Tola har ikke blitt bedre, og FIAN forlenger aksjonen til 30. september 2011.

Skriv under oppropet til indiske myndigheter!

This petition does not exist

Dersom du heller vil sende et personlig brev for å støtte landsbyboerne i deres motstand mot CCL sin gruvedriftsplaner, kan du sende det til statsministeren i India, Mr. Manmohan Singh. Send kopi av brevet til fru Pratibha Patil, president i India, til Mr.Jairam Ramesh, minister for miljø og Skog og Mr. Arjun Munda, Chief Minister of Jharkhand. Vennligst gjøre dette innen 30. september 2011.

BAKGRUNN

Den ekspanderende driften til gruveselskapet Central Coalfields Limited (CCL) utgjør en umiddelbar trussel for livet til 1000 urfolk som risikerer tvangsflytting fra landsbyen Kusum Tola i Nord-Karanpuraregionen i den indiske delstaten Jharkhand. Tungt sprengningsarbeid i tilstøtende landsbyer har allerede produsert skyer av skadelig støv og sprekker i husfundamentene i Kusum Tola. Tvangsflytting er en grov krenkelse av landsbyboernes rett til mat. Samtidig vil effekten av gruvedriften på regional nedbør frata dem tilgang til vann og er derfor en krenkelse av deres rett til vann. Gruvedriften har negativ effekt på folks evne til å kunne opprettholde sitt levebrød, med konsekvenser som sult og underernæring.

Kullgruvedriften får direkte konsekvenser for omkring 200 jordbrukssamfunn som er avhengig av regionens fruktbare jord og skog for å opprettholde sin subsistenstilværelse. Urfolket i regionen, adivasiene, dyrker avlinger bestående av blant annet ris, hvete, sennep og linser. Skogbruk i liten skala og noe betalt arbeid utenom sesongen bidrar også til deres levebrød. Mer enn 1000 kvadratkilometer av jorda deres skal nå underlegges driften av over 20 nye miner. Kusum Tola er en av mange landsbyer som trues av den stadig mer omfattende driften.
Den lokale administrasjonen støtter selskapet, og de som protesterer, kriminaliseres av politiet. Kvinner blir spesielt hardt rammet økonomisk, sosialt og psykisk. Deres rolle endres dramatisk når familien mister jord og betalt arbeid gis i kompensasjon. Kvinner får vanligvis mindre kompensasjon enn mennene for tap av jord i form av betaling eller annet arbeid. Minedriften utgjør et klart brudd på nasjonale og internasjonale lover og avtaler inkludert FNs Erklæring om urfolks rettigheter og Den internasjonale konvensjonen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som India har ratifisert. India er derfor forpliktet til å respektere retten til mat og retten til vann.

Planen om ekspensjon av gruvedriften i Kusum Tola og den omkringliggende Karanpura-regionen utgjør en trussel for adivasienes levebrød. Hvis disse planene gjennomføres vil India og delstaten Jharkhand bryte sine forpliktelser til å respektere, beskytte og innfri grunnleggende rettigheter, inkludert retten til mat og vann.

FORSLAG TIL BREV

His Excellency Mr. Manmohan Singh
Prime Minister of India
Room No.148 B
South Block, Raisina Hill,
New Delhi, India-110 011.
Email: pmosb@pmo.nic.in

Honorable Mr. Prime Minister,

I write to express my concern about violations of the human rights to food and water being committed against the citizens of the village of Kusum Tola in the Northern Karanpura Valley in the Chatra district of Jharkhand.  The massive expansion of open cast coal mining in the Upper Damodar watershed will devastate Kusum Tola and other indigenous villages inhabited by the Adivasi people.  In destroying lakes and other water sources in the region the mining activity will also impact significantly on the people’s right to access to water.

Mining activity is due to start in Kusum Tola any day as part of the Purnadih mine operations of Central Coalfields Limited (CCL). It is one of about 200 villages affected by 23 present and planned coal blocks. The neighboring hamlets of Dembua and Baseriya have already been destroyed. The villagers of Kusum Tola are currently affected by blasting, with the cracking of house walls and foundations, and rising dust. Destruction of their village would be a violation of their right to food and water, as they will lose access to the resources that sustain their major source of livelihood – agriculture.

Evictions to accommodate mining will not only lead to irreversible environmental devastation and social upheaval – they will destroy a precious cultural heritage. The area has been recommended to UNESCO as a threatened World Heritage Site on the basis of unique palaeo-archaeological evidence of Early Man, known as the Damodar Valley Civilization, prehistoric megalithic sites, and one dozen rock art sites over 8,000 years old.  The loss of these sites outweighs the comparably short term profits of coal mining being conducted without adequate environmental and social safeguards.

As a state party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, India, and therefore the state of Jharkhand, is duty-bound under international law to respect and protect the human right to food. In the light of these obligations I am concerned about the massive expansion of mining activities at Purnadih and other parts of the Karanpura region. By supporting this process, India and the state of Jharkhand are violating their people’s right to food.

I therefore ask you to:
-    Take action by ordering an immediate stoppage to the eviction of  Kusum Tola and other places in the Karanpura region
-    Enforce a suspension on all new mining projects in the Upper Damodar watershed in the Karanpura region;
-    Undertake a social, human rights and environmental impact assessment of all the coal mines being presently operated and planned in the Northern Karanpura Valley
-    Facilitate an open and transparent review of the way mine clearances are granted.

Please inform me of any measures you intend to take.

Respectfully yours

cc. Mrs. Pratibha Patil, President of India; Ms. Jayanthi Natarajan, Minister for Environment and Forests; Mr. Arjun Munda, Chief Minister of Jharkhand.

KOPI TIL

Her Excellency, Mrs. Pratibha Patil
President of India
Rashtrapati Bhavan
New Delhi – 110 004
Fax : + 91 11 2301 1689
Email: presidentofindia@rb.nic.in

Ms. Jayanthi Natarajan
Ministry of Environment and Forests
Government of India, Ministry of Environment & Forests

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi – 110 003
Fax: + 91 11 2436 2222
Email: envisect@nic.in

Shri Arjun Munda
Secretariat of the Chief Minister of Jharkhand
1st Floor, Project Bhawan
Dhurwa, Ranchi – 3 113 384
Fax: + 91 65 1228 1447
Email: arjun.munda@gmail.com

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.