FIAN UP med krav til i delstaten

Av Tom Henning Bratlie, FIAN Norge

19.03.2013: Omlag 250.000 personer jobber med Chikan Kari i Uttar Pradesh (UP), i all hovedsak kvinner og jenter. Chikan Kari er en spesiell broderiteknikk som vanligvis utføres i eget hjem, utenfor det regulerte arbiedslivet. Manglende kontroll gjør dem spesielt sårbare for maktmisbruk fra oppdragsgivere. Minimumslønn for et dagsverk i UP er Rs. 125,-, mens reell lønn for Chikan Kari-arbeiderne ofte er så lav som Rs. 50,-. I tillegg er det hverkan stykkpris for arbeidene eller faste arbeidstider for arbeiderne.

FIAN Uttar UP overleverte følgende krav til den nye lederen for delstatens kvinnekommisjon, Zarina Usmani, den 7. mars:

- Fast minstelønn for Chikan Kari-arbeiderne

- Stykkpris for Ckikan Kari-arbeider, som for bidi-arbeideren (bidi er en indisk sigarett)

- Oppnevne kvinnelige inspektører for kontroll av Chikan Kari-arbeidsplasser

Usmani tiltro som leder for delstatens kvinnekommisjon i februar. Da uttalte hun til The Times of India: – Jeg vil fokusere på kvinners rettigheter, spesielt i de svakere delene av samfunnet. De er oftest neglisjert og utnyttet, og trenger umiddalbart oppmerksonhet.

Samme dag var FIAN-delegasjonen i møte med lederen for delstatens menneskerettighetskommisjon, med et krav om at synshemmede og funksjonshemmede blir tatt med i vurdering av nyansettelser i staten, slik de har krav på ved lov.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.