HASTEAKSJON: Tiger-reservat truer retten til mat!

1377 menneskers rett til mat i landsbyen Balapur blir truet etter opprettelsen av Banke nasjonalpark i Nepal i 2010. Nasjonalparken begrenser tilgang til skog og andre ressurser for innbyggerne der, hovedsakelig gårdbrukere som lever av å dyrke jorden.

Nederst på denne siden finner du nettaddressen til hasteaksjonens underskriftsside.

Bakgrunn

13. mai 2010,  kunngjorde Nepals regjering at Banke Nationalpark var etablert som tiger-reservat. Dette medfører alvorlige restriksjoner for alle 238 husstander i Balapur, i følge Nasjonalparkdepartementet. De fleste landsbyboerne I dette området lever av jorda, av skogens ressurser og fra elver. Mindre tilgang på skogen vil påvirke deres livsgrunnlag negativt. Ernærings- og helsesituasjonen til landsbybeboerne vil dessuten bli betydelig påvirket, spesielt når det gjelder gravide og barn.

Landsbybeboerne har organisert seg i en landsbykomité. De har organisert møter, sendt begjæringer og besøkt myndighetene for å fremsette krav om erstattninger, med støtte fra FIAN Nepal. Imidlertid har ingen av deres krav blitt imøtekommet. Den 12. februar 2012 ble en fredlig demonstrasjon møtt med overdreven bruk av makt fra distriktets administrasjon, noe som førte til at 42 mennesker ble skadet.

Signér oppropet, og krev at alternative boliger med tilsvarende infrastruktur og landkvalitet blir skaffet til veie. Følg denne lenka for digital signering:

http://www.fian.org/cases/letter-campaigns/nepal-establishment-of-national-park-threatens-the-right-to-food-of-villagers-in-balapur/fcampaign_view

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.