Kvinner og retten til mat

KvinnedagenAv Tom Henning Bratlie, Informasjonsansvarlig, FIAN Norge

08.03.2012: Kvinner verden over rammes hardest av at retten til mat blir brutt. Dette skyldes ofte at nasjoner bryter internasjonale avtaler og eget lovverk.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) skal sikre tilgang til blant annet mat, vann og grunnleggende helsetjenester. Så godt som alle FNs medlemsland har undertegnet ØSK-konvensjonen. For mange er den likevel lite verd, så lenge medlemslandenes innbyggere ikke har noen reell internasjonal klageadgang om konvensjonens forpliktelser blir brutt.

På kvinnedagen 8. mars er det naturlig å kreve at Norge går foran som et god eksempel og undertegner tilleggsprotokollen til ØSK-konvensjonen, for til å sikre alle kvinner rett til mat!

Innlegget er også publisert på http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1002/subcat1024/thread242432/#post_242432

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.