Lys i plantasjetunnelen

Av Tom Henning Bratlie

16.10.2012: Selv om bønder i Mosambik ikke blir tvangsflyttet med makt, må de allikevel flytte som følge av plantasjedrift. Nå vil de ha kompensasjon.

Møte med OVF

Representanter fra jodbruksorganisasjonen UNAC, i møte med OVF. Eugnelio Pedro Buquine (stående), Rita Rezuane (med lilla tørkle) og til høyre Júlio Dos Santos Pêssigo. Finansdirektør i OVF Harald Magne Glomdal (med briller). Foto: Tom Henning Bratlie

Siden 2006 har Den norske kirkes fond Opplysningsvesenets fond (OVF) vært deleier i et selskap som planter furu og eukalyptus i Niassa-provinsen nord i Mosambik. OVF gikk inn i Global Solidarity Forest Fund (GSFF) med 50 millioner kroner i tro på at det skulle skape en vinn/vinn-situasjon for både lokalbefolkningen og OVF. Prosjektet viste seg etter hvert å bære dårlige frukter, både for lokalbefolkningen og OVF. Lokalt gikk plantasjedriften på bekostning av jordbruksland, folk fikk ikke jobbene de var lovet, befolkningen inngikk avtaler de ikke visste innholdet i og vannressurser ble dårligere eller forurenset. For OVF uteble avkastningen de var forespeilet, i tillegg til at problemene lokalt i Mosambik setter fondets etiske retningslinjer på en stor prøve.

Den 8. oktober fikk Rita Rezuane og Júlio Dos Santos Pêssigo, to bønder fra Niassa, et over to timer langt møte med OVF. Her fortalte de detaljert om hvordan dagliglivet er endret til det verre etter at plantasjen kom. Tilgangen på vann er dårligere. Jordbruksland er blitt tatt over av plantasjedriften, og tvunget familier til flytte, slik at spesielt kvinnenes hverdag har blitt vanskeligere. Lokalbefolkningen er til tillegg ikke blitt konsultert på skikkelig vis. Eugnelio Pedro Buquine, som representerer den nasjonale jodbruksorganisasjonen UNAC, fortalte OVF om lokale ledere som har signert papirer de ikke aner innholdet av.

Både Rezuane, Pêssigo og Buquine forsikret finansdirektør i OVF, Harald Magne Glomdal, flere ganger om at de ikke ønsket å legge ned plantasjen. De ønsker allikevel kompensasjon for skadene som er påført lokalbefolkningen, og at det ryddes opp i måten arealene overtas av selskapet, slik at det i framtiden blir en reell vinn/vinn-situasjon for alle parter. Glomdal på sin side lovet bøndene å ta med deres bekymringer til styret i GSFF, som eier skogselskapet i Mosambik.

Flere av FIANs avdelinger vil følge opp denne saken tett. I Norge også i samarbeid med Framtiden i våre hender.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.