Seminar: Konsekvenser av Norges manglende ratifisering av FNs konvensjoner

15. mars inviterer Bistandstorget i samarbeid med Forum for Utvikling og Miljø og Atlas-alliansen til seminaret Konsekvenser av Norges manglende ratifisering av FNs konvensjoner og tilleggsprotokoller på menneskerettigheter kl. 0900-1230 (inkl. lunsj) i Storgata 11, 4.etg.

FIAN Norges Kristin Kjæret deltar i panelet på seminaret.

Norske organisasjoner inkludert FIAN jobber rettighetsbasert og mange jobber med partnere ute som arbeider hardt for å få egne myndigheter til å respektere grunnleggende menneskerettigheter. Tidligere har norske myndigheter vært et foregangsland og pådriver i MR-arbeid. Nå ser vi at uratifiserte konvensjoner og tilleggsprotokoll ligger på vent hos regjeringen. Hvorfor går dette arbeidet så langsomt og hvilke konsekvenser har dette? Organisasjoner som tidligere har opplevd at de har vært på lag med norske myndigheter i dette arbeidet jobber nå for å overbevise egne myndigheter om viktigheten av å ratifisere konvensjoner og tilleggsprotokoller. Hvilke konsekvenser får dette for bistandsorganisasjonenes rettighetsarbeid ute og hjemme?

Les mer om seminaret her.

Påmelding skjer på Bistandstorgets nettsider: Meld meg på/Registration. Påmeldingsfrist 7. mars.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.