Om FIAN

Hvem er vi?

Det er en grunnleggende menneskerett å brødfrø seg selv. Denne retten brytes hver dag til tross for at på det verdensbasis produseres nok mat. Over 1 milliard mennesker er i dag sultne. FIAN (FoodFirst Information and Action Network) er en uavhengig, internasjonal menneskerettighetorganisasjon som arbeider for å opplyse om og sikre enkeltindividets rett til fullgod mat.

FIAN arbeider for å sikre enkeltindividets rett til mat gjennom engasjement i enkeltsaker og informasjonsvirksomhet. FIAN samarbeider med andre organisasjoner med å påvirke nasjonale og internasjonale myndigheter. På forespørsel fra lokale organisasjoner legger FIAN press på myndigheter, internasjonale organisasjoner eller multinasjonale selskaper når retten til mat krenkes. Spesielt viktig er medlemmenes innsats i brevaksjoner!

FIAN utgjøres av et internasjonalt sekretariat (FIAN IS) i Heidelberg og nasjonale underavdelinger i flere enn 20 land, deriblant FIAN Norge, med egne lokale grupper. FIAN Norge samarbeider blant annet med FIAN Uttar Pradesh. FIAN bygger sitt arbeid på pilarer som Verdenserklæringen om menneskerettighetene og Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

FIAN Norge består av et sekretariat, styre, og flere temagrupper. FIANs sekretariat drives av daglig leder Kristin Kjæret. Styreleder er Arvid Solheim. Fra 1. september 2011 er Tom Henning Bratlie informasjonsrådgiver i FIAN Norge.

FIAN mottok Norad-støtte til to prosjekter i 2009: Prosjekt 1 bidrar til at lokalsamfunn i to delstater i India i blir oppmerksomme på hvilke rettigheter de har og støttes i arbeidet overfor lokale myndigheter med å realisere disse. Prosjekt 2 støtter arbeidet det nasjonale FIAN-kontoret i India gjør i oppfølgingen av Tusenårsmålene 1, 4 og 5. Les mer på Norads sider.

FIANs offisielle statutter (vedtekter) finner du her.

FIAN Norge er registrert i Innsamlingskontrollen.

FIAN Norge har temagrupper

Du kan bli med i en av FIANs temagrupper – eller starte en sammen med andre!

FIAN Anganwadi arbeider mot manglende implementering av ernærings- og helsetiltak i Jalalpur, Uttar Pradesh, India. FIAN Filip fremmer jordreformsaker på Filippinene. FIAN Manna støtter kampanje mot jorderosjon i Uttar Pradesh, India. FIAN Minstelønn støtter organiserte kvinnelige håndarbeideres kamp for minstelønn for  i Uttar Pradesh, India. FIAN Blindern presser for økt politisk vilje til å innføre skolemat i Allahabad, Uttar Pradesh, India. FIAN Byråkrat støtter småbønder i en jordtvist i Udham Singh Nagar, Uttaranchal, India. FIAN Terra fremmer gjennomføring av jordreform i Chitrakoot, Uttar Pradesh, India.

Nyhetsbrevet Mat og rett

FIAN Norges nyhetsbrev “Mat og rett” kommer fire ganger i året, og nr. 1/2011 ble sendt til våre medlemmer i juni. Om du vil motta nyhetsbrevet kan du kontakte oss her.

Årsmeldinger

Les om FIANs arbeid for menneskerettigheter gjennom flere år. FIAN Norges årsmelding for 2010 er tilgjengelig. Arbeidet som FIAN Norge gjør er er svært viktig, og selv om vi er små har vi gode resultater. FIAN Norge arbeidet i 2010 både direkte med støtte til og samarbeid med FIAN-organisasjoner i India, Nepal og Brasil, vi arbeidet politisk overfor norske myndigheter for at de skal sette arbeidet for retten til mat høyere opp på dagsorden og vi oppnådde god synlighet i media for våre saker, på tross av veldig knappe ressurser. Les mer.

FIAN verden rundt

FIAN har et internasjonalt sekretariat i Heidelberg, Tyskland, og mange seksjoner og grupper rundt omkring i verden. Les mer.

Arbeidet nytter

Les om saker der FIAN har gjort en forskjell!

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.