Arbeidet nytter

- I to av tre saker fører FIAN sine handlingar til framgang!

Suksesshistorie fra Ganeshpur, U.P. India!

I 2009 var representanter fra FIAN Norge på befaring i landsbyen Ganeshpur i Uttar Pradesh, India, for å overlevere en underskriftskampanje med krav om rent drikkevann i landsbyen. I oktober i år ble kravet oppfylt, en ny brønn er boret, og to personer er ansatt for å sikre at vannet forblir trygt som drikkevann.

- ”Det er godt å se at FIANs oppmerksomhet rundt saken har båret frukter. Det viser at kampanjearbeid i Norge bidrar til positiv forandring og ansvarliggjør de relevante myndighetene”, sier Mari Gakkestad, en av representantene fra FIAN Norge. Les mer.

Slik jobber FIAN for barns rett til mat

27.04.2012: FIAN jobber for skolemat, tidlig barndom og amming.

Les mer om hvordan vi driver kampanje for barns rett til mat her.

Støtte til protestmarsj i Orissa, India

Grasrotbevegelsen Ekta Parishad, som jobber for å beskytte jordrettighetene til fattige bønder, arrangerte en massiv aksjon i form av en Yatra (marsj) i Orissa i starten av året. Aksjonen var et svar på alle menneskerettighetsbruddene i området. Aksjonen hadde som mål å dokumentere brudd på menneskerettigheter, mobilisere de berørte landsbyene og fremme krav om handling fra myndighetene. Særlig med tanke på jordreformer og jordtildeling.

Marsjen fikk internasjonal oppmerksomhet gjennom FIAN’s brevaksjon og førte uten tvil til et press på lokale myndigheter. Gjennomføring av marsjen, hvor hovedparolen lød “Gi oss land først så vil vi stemme”, førte til at delstatsminister Navain Patnaik umiddelbart kontaktet Ekta Parishad. Et forhandlingsmøte ble holdt samme kveld, og Patnaik sa seg enig i å støtte en helt sentral “ti punkts plan” om felles tiltak for å overvåke jordreformer og jordtildelinger. Denne beslutning ble offentlig bekreftet av Patnaik da han henvendte seg til en forsamling på 3000 fremmøtte i Bhubaneshwar. Resultatet fra det nasjonale valg ble samtidig offentliggjort, og Patnaik ble gjenvalgt.

Vi har fortsatt ikke alle detaljer om hvordan saken har utviklet seg videre. Det er vanskelig å si hvor stor innflytelse FIAN’s aksjon har hatt da mye hendte parallelt. Men utvilsomt har FIAN’s kampanje hatt en innflytelse.

Bønder får tilbake land i Brasil

Ciricao natur-reservat i Brasil ble opprettet i 1992. Tradisjonell matproduksjon, som sanking av nøtter fra Babacu-palmen er tillatt i reservatet. Dette er en viktig inntektskilde for mange kvinner i reservatets landsbyer. Avtalen har derimot ikke blitt respektert og det har vært konflikter med lokale godseiere. Disse ble ikke kjøpt ut, og har dermed fortsatt med felling av palmer, noe som har ødelagt nye skudd.

I 1998 ba folket i Ciraco FIAN om støtte, og i samarbeid med lokalgruppa i Tyskland ble det drevet aktiv lobby og brevaksjon. Motstanden fra de 160 familiene, FIAN og brasilianske organisasjoner førte til suksess. De brasilianske beslutningstakerne ble påvirket og 80% av reservatet er nå på bøndenes hender.

Takk frå jordbruksarbeidarar i Guatemala

- Me takkar FIAN med heile våre hjarta for dykkar hjelp, fordi det hadde avgjerande påverknad slik at saka vår vart løyst (jordbruksarbeidarar på godset Génova i Guatemala).

Hugsar du brevaksjonen som låg ved magasinet vårt “Sulten på rettferdighet” som vart sendt ut i 2004? Alle breva FIAN-aktivistar over heile verda sendte til Guatemala, har ført til rettferd for dei jordlause familiane på Maria de Lourdes sitt gods i Génova i Quetzaltenango. Saman har me vunnet fram!

Etter tolv års kamp har arbeidarane på godset no fått løn for striden sin for rettferdig erstatting, etter at dei brått ikkje lenger fekk løn og så vart ulovleg sagt opp. Sigeren er symbolsk viktig, for denne garden er eigd av familien til Oscar Berger, noverande president i Guatemala. Dei 47 familiane førte kampen i rettssystemet, og retten dømde i deira favør. Men dommen vart aldri respektert. I desparasjon okkuperte dei huset til jordeigaren, men vart straks fjerna derifrå med makt.

Etter FIAN-brevaksjonen, møter mellom partane og besøk av FIAN og andre internasjonale organisasjonar, har jordeigaren no gått med på å betale arbeidarane 55% av løna han skuldar, pluss at han har betalt for jorda dei lever av. Då FIAN vitja familiane i oktober, hadde dei kalla den nye eigedomen sin for Paradis. Dei var sers takksame for innsatsen frå FIAN-medlemmene over heile verda.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.