Suksesshistorie fra Ganeshpur, U.P. India!

Bilde 5 Nå har vi fått rent drikkevann

I 2009 var representanter fra FIAN Norge på befaring i landsbyen Ganeshpur i Uttar Pradesh, India, for å overlevere en underskriftskampanje med krav om rent drikkevann i landsbyen. I oktober i år ble kravet oppfylt, en ny brønn er boret, og to personer er ansatt for å sikre at vannet forblir trygt som drikkevann.

- ”Det er godt å se at FIANs oppmerksomhet rundt saken har båret frukter. Det viser at kampanjearbeid i Norge bidrar til positiv forandring og ansvarliggjør de relevante myndighetene”, sier Mari Gakkestad, en av representantene fra FIAN Norge.

Les FIAN Internationals pressemelding 16. desember 2010.


Ikke rent drikkevann

En av landsbykvinnene går den lange turen til nabolandsbyen for å hente vann til familien

I 2008 fikk FIAN vite av innbyggerne i Ganeshpur at vannet var gult og veldig salt. De fortalte at selv ikke dyrene rørte det. Det ble rapportert om ulike former for sykdom blant lokalbefolkningen; hudallergier, leversvikt, gulsott, diarè og bendelorm. Mennesker over 50 fikk også ulike beinsykdommer.

Rent vann måtte hentes i nabolandsbyen, og en slik tur tok opp til 3 timer, inkludert å stå i kø ved pumpen. I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er dagsbehovet for en person mellom 20 og 50 liter vann. Dette innebar at kvinner måtte gå den lange turen flere ganger daglig, og dette ble et stort problem da tiden som ble brukt til å hente vann gikk på bekostning av andre nødvendige aktiviteter. I tørketiden ble de nektet vann fra nabolandsbyen, og ble tvunget til å drikke det salte og skitne vannet.

Krav

Beboere i landsbyen hadde i flere år krevd at det ble tatt undersøkelser av drikkevannet og at de skulle få oppfylt retten til rent drikkevann. I tillegg anbefalte FIAN at det miljømessige bærekraftnivået i grunnvannskilden måtte tas i betraktning, og at tekniske undersøkelser burde utføres for å avdekke den faktiske situasjonen og finne den beste bærekraftige løsningen for å gi rent og trygt drikkevann til landsbyen.

Representanter for FIAN Norge, FIAN Nepal og FIAN U.P. overleverer vannprøven til Mr. Srivastava, som straks ringer for å få vannprøven analysert

Samtale med styresmakter

Representanter fra FIAN Norge; Mari Gakkestad og Elisabeth Ng. Langdal og representanter fra FIAN Nepal og FIAN U.P deltok på et møte med myndighetene representert ved Mr. A.K Srivastava, administrerende direktør ved ”Water Board of Uttar Pradesh”. Han kunne bekrefte at han kjente til at vannkvaliteten i området var så lavt at den ødela avlinger. Han viste stor bekymring og lovte å handle slik at landsbyen fikk rent drikkevann, og beordret umiddelbart en test av vannprøven fra landsbyen som var medbrakt av FIANs delegasjon.

På vegne av bekymrede norske borgere, overrakk Mari og Elisabeth en underskriftskampanje med krav om oppfyllelse av retten til rent drikkevann for innbyggere av Ganeshpur.

På forhånd samlet vi inn underskrifter i Norge

Resultatet er at det nå står en ny brønn med rent drikkevann for landsbyen, med tett oppfølging fra to ansatte. FIAN Norge vil takke alle som skrev under på kampanjen og er veldig fornøyd med resultatet!

Bilde 4 Hvis folket ikke har brød, kan de vel spise kaker?

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.