FIAN Anganwadi

FIAN Anganwadi vart oppretta i 2008 og består av Sunniva Nordang og Ida Tidemann-Andersen. Gruppa har dette året jobba med ein ernæringsrelatert sak tilknytta The National Rural Health Mission (NRHM) i India, som har fokus på barn si utvikling. Eit av tiltaka under NRHM er at alle tettstadar der det bur 40 barn eller fleire skal ha lokale helsesenter. Der skal det bli gitt opplæring innen ernæring og helse, tilbod om ernæringstilskot, førskuleutdanning, vaksinering, helsesjekk og legehenvisingar.

Saka som gruppa jobber med fokuserar på situasjonen for innbyggerane i landsbyen Jalalpur i Uttar Pradesh der eit slikt lokalt helsesenter ikkje er etablert. I 2009 har gruppa sendt ut ein brevaksjon og vil i 2011 fortsette arbeidet med saka!

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.