FIAN Blindern

FIAN Blindern ble opprettet i 2002, og har vært engasjert i to suksesssaker.

Skolemat i India

De fulgte en høyesterettssak i India, der Indias delstater var stevnet for brudd på retten til mat. Gruppa jobbet spesielt med at myndighetene i Uttar Pradesh skulle innføre skolematsordninger på alle statlige skoler, slik Høyesterett hadde beordret. Gjennomslag i denne saken kom i 2004, da skolematsordningen endelig ble innført over hele Uttar Pradesh.

Aracruz Cellulose i Brasil

FIAN Blindern jobbet også med en sak om urfolks rett til å brødfrø seg selv. Saken gjaldt Aracruz Cellulose i Brasil, som siden 1972 har hindret indianerne i området til å brødfrø seg selv. 17.mai 2005 okkuperte indianere deler av Aracruz- plantasjen for å øke presset på saken.

Flere brasilianske organisasjoner krevde at det norske oljefondet skulle trekke seg ut av Aracruz. Det samme krevde FIAN Norge og Mellomkirkelig Råd i en rapport levert til FNs komitee, som overvåker de økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettighetene.

I forbindelse med sammenstøtet 20.01.2006 sendte FIANs internasjonale sekretariat en hastekampanje til Brasils president og justisminister. Her ble det blant annet krevd at brasilianske myndigheter må gripe inn og regulere landområdene med fokus på urfolks rettigheter.

FIAN Blindern jobbet med saken gjennom blant annet dialog med Etisk råd og yte press på både norske og brasilianske myndigheter.

Den 28.08.07 ble det offentliggjort at Brasils justisminister har erklært at jorda som Aracruz Cellulose urettmessig tok fra Tupinikim og Guarani indianerne skal gis tilbake.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.