FIAN Byråkrat

FIAN Byråkrat holder til i Oslo og ble opprettet vinteren 2004. Den består av Siri Damman, Kristin Goa, Torgun Næss og Kristin Kjæret. Gruppa jobber med en jordtvist i delstaten Uttaranchal.

Bakgrunn

I 1993 ble 154 dalitfamilier (kasteløse) tvunget til å forlate jorda si i landsbyen Ambedkar Nagar. En mektig godseier i nabolaget, P.N. Mehta, jaget vekk familiene med bulldosere og bevæpnet lokal politi. 40 personer ble fengslet og ble holdt i én celle på ca 4,5 * 3,3 meter. På grunn av trengsel og varme besvimte flere og politiet måtte løslate 25 personer for å forhindre dødsfall. Resten ble løslatt mot kausjon etter 15 dager. Familiene har ikke turt å vende tilbake til området. Flere er i dag bosatt i en landsby i nærheten.

Siden denne brutale hendelsen har familiene ikke hatt tilgang til jorda si. De har heller ikke fått nye jordlapper. Med en av de berørte, Mr. Jasram i spissen, har dalitfamiliene ført sak for domstolene og klaget Mr. Mehta inn for Indias rettsystem. Dette fordi Mehta har frarøvet jord som rettmessig tilhører dem. De fikk medhold i Høyesterett i 1996. Likevel har ingen av familiene ennå ikke kunnet flytte tilbake. Lokale myndigheter overser deres rettigheter og samarbeider med Mr. Mehta.

Utvikling i saken

Allerde i 2004 fikk FIAN løfter fra guvernør Shri Sudharshan Agrwal, ombudsmannen S.H.A. Rajja og delstatspolitiker Balbeer Singh Negi om at de ville følge opp de lokale myndighetenes neglisjering av dommen fra Høyesterett. Jorda er nå ekspropriet, dvs fratatt Mr. Mehta, mye takket være press fra ombudsmannen. Derimot er jorda ennå ikke gitt tilbake til de rettmessige eierne. Området er i stedet leid ut på årskontrakt til andre interesserte. Lokale myndigheter hevder overfor FIAN at de trenger tid til å finne dalitfamiliene som engang eide jorda. Samtidig forsøker de samme myndighetene lokalt å undergrave at landsbyen Ambedkar Nagar noen gang har eksistert.

Hva gjør vi

FIAN Byråkrat forsøker å påvirke både lokale og sentrale myndigheter slik at dommens innhold blir iverksatt. FIAN Byråkrat, sammen med FIAN Uttar Pradesh, har besøkt Uttaranchal både høsten 2004 og 2005. Vi har snakket med representanter for dalitfamiliene, sentrale myndighetspersoner, lokale politikere, presse og andre frivillige organisasjoner for å legge press på en løsning av saken. Under de siste møtene uttrykte flere politikere og organisasjoner støtte til dalitfamilienes krav.

Besøket i 2005 var nødvendig for å øke presset i saken, slik at den blir endelig løst til fordel for dalitfamiliene. Vi vil følge opp besøket med brev til Sonia Gandhi, delstatsministeren, ombudsmannen og lokale politkere. Internasjonalt press har vært nødvendig for å oppnå endringene som har skjedd og vil forsatt være nødvendig.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.