FIAN Manna

FIAN Manna holder til i Oslo, ble opprettet i 2004 og består av Karin Aanes, Lovise Krogstad og Winfried Deijmann, hvor sistnevnte er gruppas kontaktperson. Gruppa jobber med ofre for jorderosjon i Baharaich i delstaten Uttar Pradesh i India. Tidligere har FIAN Norge besøkte Bahraich (2003 og 2004), og dette er en av sakene hvor FIAN har hatt størst gjennombrudd i. I dag har mange familier i Bahraich fått rasjoneringskort slik at de kan kjøpe basismat til subsidiert pris. Nå er saken utvidet til å arbeide mot en langsiktig løsning som gir familiene mulighet til å brødfrø seg selv. FIAN Manna jobber i den forbindelse mot en løsning som skal gi familiene tilgang til ny jord siden jorden deres ble erodert bort.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.