FIAN Norges nyhetsbrev Mat og Rett

Nyhetsbrev nr.2 /2013 fra FIAN Norge

Les hele nyhetsbrevet her.

 

Nyhetsbrev nr.2 /2012 fra FIAN Norge

Mat og rett 1202

 

 

 

 

 

 

17.12.2012: FIANs nyhetsbrev Mat og rett er i dag ute med ny utgave. 2012 har vært et spennende år for FIAN Norge! Vi har gjennom hele året hatt et aktivt styre og et kontor med to ansatte. I tillegg har vi vært heldigeå ha to praktikanter – først Anthoni Backe og nå Dona Hoxha.

Vi har fått flere medlemmer, både som givere og som aktive frivillige. Dette har styrket organisasjonen og gjort det mulig å engasjere oss enda mer i utviklings- og menneskerettighetsdebatten, samt styrket oppfølgingen av våre partnere i India. Takk til alle som har bidratt til å synliggjøre FIAN!

Både styret og sekretariatet har gjennom hele året hatt fokus på hvordan vi kan styrke FIAN Norge som organisasjon. Organisasjonens viktigste ressurs er våre medlemmer! Vi vil derfor i 2013 fortsette å jobbe for at flere støtter vårt arbeid gjennom medlemskap.

Til tross for en styrket organisasjon, er ambisjonene våre fremdeles større enn våre ressurser. I 2013 vil vi jobbe frem en ny strategi for arbeidet vårt de neste fire årene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å engasjere deg i dette!

Jeg ønsker alle en gledelig jul! Mine ønsker for 2013 er at vi kan bidra til at flere familier kan spise seg mette flere ganger om dagen, gjennom arbeidet vårt i India. I tillegg ønsker jeg at politikere – i Norge, India og andre steder – utarbeider og gjennomfører politiske programmer som kan bekjempe verdens unødvendige sult!

Les hele nyhetsbrevet her.

 

Nyhetsbrev nr.1 /2011 fra FIAN Norge

17.08.2011: FIAN Norges nyhetsbrev “Mat og rett” nr. 1/2011 ble sendt til våre medlemmer i juni. Her kan du lese om FIAN Norges 25-årsjubileum, FIANs og norske organisasjoner boikott av Utenriksdepartementet, FIANs innspill til stortingsmeldingen om utvikling og miljø, og hvordan våre signerte, hvite bønner ble mottatt i India. Last ned nyhetsbrevet her (pdf.).

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.