FIAN Minstelønn – Chikan Kari

Av Anthoni Backe, FIAN Norge

03.07.2012: Chikan Kari er en broderiteknikk som er utbredt i Uttar Pradesh i India. FIANs Chikan Kari kampanje går blant annet ut på å bistå de kvinnelige arbeiderne med å få innvilget stykkpris for sitt arbeid. Nylig avsluttet FIAN Norge en underskriftskampanje i den forbindelse.

Underskriftskampanjen (med totalt 900 underskrifter) ble overlevert til statssekretær Shailesh Krishna i Lucknow i Uttar Pradesh på lørdag 12. mai av daglig leder i FIAN Norge, Kristin Kjæret, sammen med kollegaer fra FIAN UP. I den forbindelse tok vi en prat med Kristin Kjæret.

- Hva kom frem under møtet med statssekretær Shailesh Krishna?

- Statssekretæren var lyttende og imøtekommende. Han lovte at myndighetene skal sette i gang en prosess hvor de vil vurdere lønnssystemet. Spesielt fordi et av FIANs krav er at man går fra timelønn og over til stykkpris. Utfordringen er at noen sting er vanskeligere enn andre og det er derfor komplisert å vurdere arbeidsmengden og hva de ulike produktene skal koste. Chikan Kari kvinnene er dårlig organisert, derfor foreslo Krishna å inkludere FIAN Uttar Pradesh i den foreslåtte prosessen.

FIAN UP har tidligere jobbet med Krishna i forbindelse med blindes rettigheter og han har vist seg å være pålitelig. Under møtet ble et maleri av Astrid Solgaard levert sammen med underskriftskampanjen.

- Hvorfor engasjerer FIAN seg i dette?

- Chikan Kari saken er viktig fordi det er mange kvinner som jobber i industrien. Det dreier seg om 30 000 bare i Lucknow. Saken er spesielt viktig for kvinner som er eneforsørgende for familien. Lønnen er under minstelønn og går ikke an å leve av . Kvinnene har ofte ingen alternative jobber. Det er også viktig at kvinnene blir mer selvstendige. FIAN har vært engasjert i saken i mange år og hadde en fact finding mission allerede i 2004. Det er tredje gangen FIAN har en underskriftskampanje på saken. Tidligere har myndighetene i Uttar Pradesh vist liten interesse i å engasjere seg for å sikre Chikan Kari kvinnenes rettigheter. Møtet i mai representerer kanskje en ny kurs.

- Hva nå?

- FIAN UP kommer til å ha kontakt med eksperter og Chikan Kari kvinnene i forbindelse med prosessen med å endre lønnssystemet. Ekspertene skal gi en vurdering av hvordan lønnssytemet kan legges opp og kvinnene må komme med sine anbefalinger. FIAN Norge skal nå skrive et brev til Shailesh Krishna og takke for samarbeidet.

FIAN Minstelønn har bistått denne kampanjen. FIAN minstelønn har bestått av disse personene: Cecilie Haare, Nima Rao og Marianne Wilhelmsen.

Chikan Kari

Hvem? Kvinnelige, uorganiserte arbeidere, hovedsakelige fokus på muslimske kvinner.

Hva? Retten til minstelønn innen tekstil/broderi. Teknikken kalles Chikan Kari og går ut på å brodere mønster på klesplagg.

Hvor? Lucknow, Uttar Pradesh

FIAN Minstelønn har engasjert seg i saken fordi kvinnene i stor grad er svært underbetalte. Kvinnene arbeider ofte hjemme og får oppdrag via mellommenn. De har dermed lite innflytelse over betaling og arbeidsmengde. Det er bare i sjeldne tilfeller de får utbetalt minstelønn.

I tillegg har de ofte svært dårlig arbeidsforhold som i mange tilfeller fører til syns- og andre slitasjeskader. Det er vanskelig å kontrollere arbeids- og lønnsforholdene deres og derfor krever FIAN Minstelønn i samarbeid med FIAN Uttar Pradesh at myndighetene i delstaten oppnevner arbeidsinspektører (også kvinnelige).

Bakgrunnen for at FIAN Minstelønn har fokus på de muslimske Chikan Kari-arbeiderne er at disse av religiøse grunner ikke får forlate hjemmet. Det er derfor vanskelig for dem å kreve sine rettigheter i et arbeidsforhold, organisere seg eller finne en annen jobb. Konsekvensen er at de ikke har mulighet til å brødfø seg selv og familien med den lønnen de får utbetalt.

I perioden 2008-10 har FIAN Minstelønn og FIAN Uttar Pradesh blant annet arbeidet med å påvirke indiske myndigheter til å omtale relevante spørsmål for chikan arbeidere i ny, nasjonal lov om sosial sikkerhet for arbeidere i uorganisert sektor (Social Security Bill). Denne loven er ennå ikke vedtatt. Det er derfor viktig at FIAN presser på for at loven blir vedtatt så fort som mulig.

FIAN Uttar Pradesh har registrert at chikan arbeidere, som i stor grad er kvinner fra fattige, muslimske familier, har fått mer mot, selvtillit og større selvstendighet.

I samme periode har FIAN Minstelønn også sendt brev til Principal Secretary (øverste leder i embetsverket) i Arbeidsdepartementet i Uttar Pradesh. FIAN Uttar Pradesh har kontinuerlig fulgt opp saken lokalt og har hatt møter med Principal Secretary. Principal Secretary har gitt uttrykk for at arbeidsmyndighetene vil jobbe for å følge opp FIANs initiativ.

Vi skal ha en postkortkampanje i 2011. Postkortene skal sendes Behan Kumari Mayavati som er Chief Minister of Uttar Pradesh ( India). I den forbindelse er kravene blitt oppdatert.

Våre krav til indiske myndigheter:

1. At de sikrer minstelønn til kvinnelige Chikan arbeidere til en satt dagslønn på RS 100 (ca 11n.kr.) i henhold til avgjørelsen tatt av UP regjeringen i 2009.

2. At det utarbeides et stykkprissystem når det gjelder Chikan håndarbeid – i likhet med Bidi (lokalprodusert sigarett) arbeid – i UP.

3. At de utnevner kvinnelige arbeidsinspektører for Chikan håndverkindustri for å sjekke kvinnelige arbeiderers lønn.

4. At de iverksetter trygdeordninger og helseforsikring for Chikan Kari arbeidere.

5. At de oppretter dagsentre for barna til Chikan Kari arbeidere.
Kontaktperson er Cecilie Haare, tlf 92852669, ceciliehaare (at) yahoo.no

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.