Retten til mat

Tilgang til nok og trygg mat er en menneskerettighet ifølge den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (konvensjonens § 11). Dette forhindrer ikke at hundrevis av millioner mennesker verden over stadig lider av sult og feilernæring.

Rundt 25 000 mennesker dør hver dag av sult og fattigdom i verden. De fleste er barn. Afrika sør for Sahara er hardest rammet, men også i Mellom-Amerika, Syd-Amerika og Asia er problemet betydelig. Over 800 millioner av verdens befolkning, eller hvert sjette menneske, har ifølge FN for lite å spise.

Retten til mat betyr ikke at statene skal ha et generelt ”forsørgeransvar” med plikt til å dele ut mat til befolkningen. Det er i større grad snakk om å legge til rette, slik at enkeltmennesker og deres hushold har mulighet til å sikre seg tilgang til mat. Det enkelte land skal sikre at mat er tilgjengelig for befolkningen, både fysisk og økonomisk. Maten skal også være i tråd med befolkningens kultur og tradisjoner. Det er først i krisesituasjoner, for eksempel ved ekstrem tørke og andre naturkatastrofer, at forpliktelsen til direkte forsørging inntrer.

FIAN fremmer retten til mat gjennom systematisk dokumentasjon av og kampanje mot brudd på denne rettigheten i land over hele verden. Du kan delta og støtte dette viktige arbeidet som medlem eller ved å signere våre protestbrev og opprop til ansvarlige myndigheter i aktuelle land.

Indias ødelagte matsystem


See video

I dag får hundrevis av millioner av mennesker ikke nok mat å spise. Eksempler fra India viser årsakene til at vi alle må delta for å reparere systemet som forsyner verden med mat, og hvilke ??endringer som kan gjøres for å sikre at alle har nok å spise. Oxfam produserte denne videoen for å engasjere folk og forklare elementer av sin GROW-kampanje i 2011.

Les mer:

Retten til Mat: En introduksjon til hva innebærer retten til mat. Hvem sulter og hvordan kan vi gjøre noe med dette.
Erklæringer og konvensjoner: En oversikt over hvilke konvensjoner man finner retten til mat og retten til vann omtalt.
Individuell klagemekanisme:  Det er opprettet en internasjonal individuell klagemekanisme for brudd på økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Nyheter om retten til mat:

Norad.no: Norge har sammen med partnere vært en pådrivere i arbeidet for retten til mat som en menneskerettighet.

Norad.no: Norad har gjennom Forskningsrådets program Utviklingsveier i Sør finansiert tre doktoravhandlinger innen temaet retten til mat. Avhandlingene kan lastes ned fra norad.no.

Apollon.no: Mat er en menneskerett.

Forumfor.no: Hvordan oppfylle retten til mat og sikre bærekraftig matproduksjon?

X-mag: Jobber for retten til mat.

Landbruk.no: - Meir frihandel vil ikkje sikre retten til mat.

Oikos.no: FNs spesialrapportør for retten til mat: – Landbrukspolitikken må endres.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.