Pensjonsfondet ut av Goldcorp!

11.02.2013: Den norske pensjonen sikres gjennom at andre blir påført lidelser og død. Det mener FIAN er uverdig! Derfor krever vi at norske myndigheter sørger for at pensjonsfondet trekker seg ut av Goldcorp.

I 2004 startet det kanadiske gruveselskapet Goldcorp utbygging av Marlin-gruva i Guatemala, i San Miguel Ixtahuacán og Sipakapa. Året etter startet utvinning av gull og sølv. Flere uavhengige organisasjoner har bekreftet store konsentrasjoner av tungmetaller i drikke- og grunnvannet i området rundt gruva. Som følge av dette er det rapportert om en kraftig økning i forekomsten av alvorlige hudsykdommer og fordøyelsesproblemer hos lokalbefolkningen. Det er også avdekket at protester blir møtt med vold, trusler og til og med drap.

Den Inter-amerikanske menneskerettighetskommisjonen anbefalte i 2010 at gruva burde stenges på grunn av disse forholdene. Samme år rapporterte FNs spesialrapportør på urfolks rettigheter, James Anaya, om at urfolkenes rettigheter ikke var ivaretatt i forbindelse med Goldcorps virksomhet i Guatemala.

FIAN mener det er uverdig at den norske pensjonen sikres gjennom at andre blir påført lidelser og død. Derfor krever vi at norske myndigheter sørger for at: pensjonsfondet trekker seg ut av Goldcorp.
Hør hvordan Crisanta Peréz opplever å ha en gruve i nabolaget.

Lær mer:

Javier de León, leder for Adismi i San Marcos Guatemala, snakker om miljø- og sosiale problemer som følge av Marlin-gruven i Guatemala. Norge har investert store beløp i selskapet som driver denne gruva, det kanadiske Goldcorp.

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.