Individuell klagemekanisme for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Staters forpliktelser

Ved å undertegne menneskerettighetene og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har statene juridisk forpliktet seg på å oppfylle rettighetene som er nedtegnet i disse konvensjonene.

Tilleggsprotokollen – En individuell klagemekanisme

Offer for tortur eller folk som har mistet ytringsfriheten sin har lenge kunnet klage til FN. Men om du blir tvangsflyttet eller ikke har tilgang til mat har du ikke hatt samme muligheten til å klage. 10. desember 2008 vedtok generalforsamlingen i FN en tilleggsprotokoll (GA resolution A/RES/63/117) til konvensjonen om Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter (ØSK-konvensjonen). Tilleggsprotokollen ble åpnet for undertegning september 2009. Dette innebærer at det nå opprettes en internasjonal individuell klagemekanisme for brudd på økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Ratifisering av protokollen

Alle stater som har undertegnet ØSK-konvensjonen er forpliktet til å sende inn rapporter til ØSK-rådet om hvordan ØSK rettighetene blir implementert. Men frem til nå har det ikke vært en internasjonal klagemekanisme for indiviuelle klager, dermed har individet måttet klage til staten, som i mange tilfeller er den instansen som utfører overgrepet, ikke beskytter offeret. Tilleggsprotokollen som nå er vedtatt åpner for dette, forutsatt at land undertegner. Norge er forløpig i en prosess der de vurderer hvorvidt Norge skal undertegne tilleggsprotokollen. FIAN mener at Norge må ha tillit til at FNs kommiteer tolker internasjonale lovtekster på fornuftig vis og følgelig undertegner tilleggsprotokollen.

FIAN deltar i en internasjonal koalisjon i arbeidet om tilleggsprotokollen. Les mer her. (http://www.opicescr-coalition.org//)

Mat-Beat 16. okt. 2013

Kom på fest og bli med å feire verdens matsikkerhetsdag! Mat-Beat (leses ”matbit”) skal markere den internasjonale matsikkerhetsdagen, den 16. oktober, etter en ide fra FIAN Norge.

Ta kontakt om du vil jobbe frivillig under Mat-Beat. Lag et Mat-Beat der du bor!

Les mer her.

Bli medlem!

FIAN Norge trenger flere medlemmer som vil hjelpe oss å forsvare alles rett til mat.

Bli medlem du også!

Nyhetsbrevet Mat og Rett
Årsmelding 2012

2012 var et begivenhetsrikt år for FIAN Norge. året var ikke uten turbulens, men det ga også viktige seire.

Last ned FIAN Norges årsmelding 2012 her.